Как се пише: уплътнявам, уплътня; уплатнявам, уплатня или оплътнявам, оплътня?

Правилно е да се пише уплътнявам, уплътня. Правописът на втората гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме плътен, плът, следователно се пише уплътнявам, уплътня. Коренът на думата е -плът-, а не -плат-.

Учениците уплътняват свободното си време с различни извънкласни дейности.
Ако често си инжектирате инсулин на едно и също място, подкожната мастна тъкан може да се свие или уплътни.
В случай на инфилтриране основата трябва да се засипе и уплътни с подложка от едър пясък или друг гранулиран материал.