Как се пише: упоменат или опоменат?

Правилно е да се пише упоменат, също и упомената, упоменато, упоменати.

Договорът за покупко-продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта.
Другите имена на продукти, упоменати в този документ, може да са търговски марки.