Как се пише: установявам, установя или остановявам, остановя?

Правилно е да се пише установявам, установя.

Установихме, че камерата работи безотказно в сняг и дъжд.
Поставяме различни тежести на везната и след това установяваме равновесието ѝ чрез промяна на тока.