Как се пише: утвърждавам, утвърдя или отвърждавам, отвърдя?

Правилно е да се пише утвърждавам, утвърдя.

Правителството утвърди предложените промени в Закона за енергетиката.
Изборите показаха, че в страната се утвърждава двупартийният модел.