Как се пише: утвърдя или отвърдя?

Правилно е да се пише утвърдя, също и утвърждавам.

Правителството утвърди предложените промени в Закона за енергетиката.
Изборите показаха, че в страната се утвърждава двупартийният модел.