Как се пише: уважение или оважение?

Правилно е да се пише уважение.

От уважение към клуба информирах ръководството, че ще пътувам извън страната.
Когато бях млад, нямаше уважение към младите, а сега, когато съм на възраст, няма уважение към старите.
(Джон Пристли)