Как се пише: в повече или вповече?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – в повече. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 липсва вповече.

Ето някои признаци, че натоварването на работното място ви идва в повече.
Трябват ми 100 лв. в брой. Моля те, дай ми, ако имаш в повече.