Как се пише: в ред или вред?

 • Съчетанието от предлог и съществително име се пише разделно – в ред.
   
  Съобщавайте ни за всичко, което смятате, че не е в ред.
  Постарай се да вкараш в ред личните си финанси.

 • Диалектното наречие със значение ’навсякъде, навред’ се пише слято – вред.
   
  Ситно ситни, ах, не спирай, нивето ми вред покривай.