Как се пише: въоръжен или въоражен?

Правилно е да се пише въоръжен, също и въоръжена, въоръжено, въоръжени. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме оръжие, следователно се пише въоръжен.

Каубоят се перчеше пред противника си, макар че беше зле въоръжен.
Руските въоръжени сили имат обща численост 1 130 000 души.