Пише ли се запетая при въпреки това?

 1. Само по себе си словосъчетанието въпреки това НЕ налага употреба на запетая:
   
  Бяхме уморени, но въпреки това победихме.
  Кинжалът издрънча на паважа, но проклетникът‎ въпреки това се хвърли към Мат.
  Понастоящем официалното наименование на града е галисийското
  А Коруня. Въпреки това испанската форма Ла Коруня е все още по-широко разпространена.

 2. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише заради тези правила, а не заради въпреки това. Ето някои случаи:
   
  2.1. Когато въпреки това се окаже на границата на две прости изречения в сложно изречение.

   
  Готов ли си да им помогнеш въпреки това, което ти сториха?
  Въпреки това, както вече споменахме, трябва да сте много внимателни при инсталирането. (Простото изречение както вече споменахме е вмъкнато в простото изречение Въпреки това трябва да сте много внимателни при инсталирането, затова се огражда със запетаи.)
   
  2.2. Когато въпреки това се окаже пред или след обръщение, те се разделят със запетая.
   
  Мамо, въпреки това трябва да оставиш на мен грижата за моето бъдеще.
   
  2.3. Когато въпреки това се окаже пред или след вметната част, която се огражда със запетаи.
   
  Ще бъде избран възможно по-безветрен ден, така че кацането да е близо до мястото на пускане на балона. Въпреки това, естествено, е възможно отклонение от няколко километра.
  Получихме голяма помощ, но за съжаление, въпреки това голяма част от сметката остава непокрита.