Как се пише: вътрешноквалификационен, вътрешно-квалификационен или вътрешно квалификационен?

Това прилагателно име се пише слято – вътрешноквалификационен, също и вътрешноквалификационна, вътрешноквалификационно, вътрешноквалификационни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – вътрешна квалификация.

Вътрешноквалификационната дейност на педагогическите специалисти в детската градина ще се отчита с квалификационна карта.
За повишаване на компетентността на учителите се използват както вътрешноквалификационни, така и извънучилищни форми.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно.