Как се пише: вдругиден или другиден?

Правилно е да се пише вдругиден.

Ела отново утре или вдругиден – тогава ще бъда по-свободен.
Вдругиден със съпругата ми ще празнуваме сребърна сватба.