Как се пише: вдясно или в дясно?

 • Когато представлява наречие със значение ’в дясната страна на нещо или някого’ или ’в десния политически сектор’, се пише слято – вдясно.
   
  Загърнах се в пелерината и тръгнах към самотната светлинка вдясно от моста.
  Всички виждат как партиите вдясно се опитват да консолидират позициите си.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – в дясно.
   
  Трудно ли Ви беше да работите в дясно правителство като министър на труда и социалната политика?
  Проходимостта в дясно направление от основната галерия е силно затруднена поради малкото сечение.

Забележка: В източника е фиксирано само изписването на наречието вдясно.