Как се пише: велотуризъм или вело туризъм?

Това сложно съществително име се пише слято – велотуризъм, защото е образувано от съкратено прилагателно име (вело < велосипеден) и съществително име (туризъм).

В България велотуризмът все още не е масов, както не е масово и придвижването с велосипед в населените места.
Районът около Велика е подходящ за туризъм, велотуризъм, а също и за спортен риболов.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например велопоход, велотурист.