Как се пише: вещноправен или вещно-правен?

Това прилагателно име се пише слято – вещноправен, също и вещноправна, вещноправно, вещноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – вещно право.

Според ответниците сделката е перфектна, породила е вещноправното си действие и с нея те са станали собственици на процесния имот.
Адвокатската кантора има опит в решаването на съдебни спорове с вещноправен характер.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име.