Как се пише: видео урок, видео-урок или видеоурок?

Правилно е да се пише разделно – видео урок, мн.ч. видео уроци, или слято – видеоурок, мн.ч. видеоуроци. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно.

Може да гледате видео урока/видеоурока в удобно за вас време на сайта или в YouTube канала ни.
В рамките на дистанционното обучение вече провеждаме видео уроци/видеоуроци в нашето училище, а предпочитаната платформа е Zoom.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: видео контрол/видеоконтрол, видео сигнал/видеосигнал, видео филм/видеофилм.