Как се пише: видео технология, видео-технология или видеотехнология?

Правилно е да се пише разделно – видео технология, или слято – видеотехнология. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно.

С помощта на видео технология/видеотехнология специализантите по урология могат да наблюдават дистанционно ставащото в операционната зала.
Видео технологиите/Видеотехнологиите се използват в много спортове за разрешаване на спорни положения.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: видео контрол/видеоконтрол, видео сигнал/видеосигнал, видео филм/видеофилм.