Как се пише: видео връзка, видео-връзка или видеовръзка?

Правилно е да се пише разделно – видео връзка, или слято – видеовръзка. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно.

Нюйоркчани ще могат да сключват брак чрез видео връзка/видеовръзка, докато ритуалните зали са затворени по време на пандемията.
Видео връзката/Видеовръзката с нас е двупосочна, но ако желаете, може да изключите своята камера.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: видео контрол/видеоконтрол, видео сигнал/видеосигнал, видео филм/видеофилм.