Как се пише: високоефективен, високо-ефективен или високо ефективен?

 • Правилно е да се пише слято – високоефективен, също и високоефективна, високоефективно, високоефективни.
   
  Има различни варианти за високоефективно отопление и охлаждане на сградите.
  В резултат на еволюцията естествените системи обикновено се оптимизират и стават високоефективни.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим