Как се пише: високоинтелектуален, високо-интелектуален или високо интелектуален?

 • Правилно е да се пише слято – високоинтелектуален, също и високоинтелектуална, високоинтелектуално, високоинтелектуални.
   
  Създаването на стандарти е високоинтелектуална дейност, в която вземат участие много организации и експерти.
  Понякога човек иска да захвърли високоинтелектуалните четива и да се наслади на книга, която да погали душата му.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например: високоинтелигентен, високотехнологичен, високочестотен.