Как се пише: висококалоричен, високо-калоричен или високо калоричен?

 • Правилно е да се пише слято – висококалоричен, също и висококалорична, висококалорично, висококалорични.
   
  Вманиачаването по калориите не е добра идея, но все пак е полезно да знаем кои храни са висококалорични.
  Черните въглища са висококалорично природно гориво с ниско съдържание на влага.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим