Как се пише: висшестоящ или вишестоящ?

Правилно е да се пише висшестоящ, също и висшестояща, висшестоящо, висшестоящи. До 2012 г. думите висшестоящ и вишестоящ бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант.

Всеки висшестоящ може да отмени заповед, издадена от негов подчинен, ако сметне, че тя нарушава настоящия устав.
Петрова е изпратила материалите на висшестоящата инстанция – Окръжната прокуратура във Варна.