Как се пише: военнопленнически, военно-пленнически или военно пленнически?

Правилно е да се пише слято – военнопленнически, също и военнопленническа, военнопленническо. Това прилагателно име е образувано от съществителното военнопленник, което се пише слято.

По време на Втората световна война във военнопленническия лагер в село Лозево са били държани пленени американски летци.
Според едно от предположенията поручик Неделчо Бончев е загинал по време на преход на военнопленническа колона в района на Прищина.