Как се пише: военнотехнически, военно-технически или военно технически?

Това прилагателно име се пише слято – военнотехнически, също и военнотехническа, военнотехническо, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – военна техника.

Днес в парламента се обсъжда предложението за предоставяне на военнотехническа помощ на Украйна.
Военнотехническото сътрудничество между Германия и СССР се активизира след сключването на Пакта за ненападение на 23 август 1939 г.