Как се пише: връхлетели или връхлетяли?

Правилно е да се пише връхлетели.

Силните бури, връхлетели Западна Европа, нанесоха големи щети на реколтата от плодове и зеленчуци.
Ако се съди по пораженията в града, враговете са връхлетели от всички страни.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

Във връхлетели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: връхлетял (но връхлетелият, връхлетелия!), връхлетяла, връхлетяло.

Когато злото вече те е връхлетяло, излишно е да се питаш защо се случва точно на теб.
Прозорците се разтвориха с трясък от връхлетелия вятър.