Как се пише: връхлетявам, връхлитам, връхлетя или врахлетявам, врахлитам, врахлетя?

Правилно е да се пише връхлетявам, връхлитам, връхлетя.

Колегите сигурно са се наговорили, защото ме връхлетяват едновременно с пожелания за рождения ми ден.
Както си вървя по тротоара, връхлитам точно върху човека, когото най-малко очаквам да срещна.
Кошмарът на километричните опашки по границите може отново да ни връхлети.