Как се пише: врязал или врязъл?

Правилно е да се пише врязал. Проверката на правописа при миналите свършени деятелни причастия*, каквото е врязал, се прави с формата за мн.ч. Ако съмнителната гласна се запазва (врязал – врязали), се пише а. Ако изчезва (донесъл – донесли), се пише ъ.

Шофьорът загубил контрол над камиона, след като спукал гума, и се врязал в къща край пътя.
В Южна Африка беше открит фрагмент от гигантски астероид, врязал се в Земята преди 145 млн. години.

______________
* Миналото свършено деятелно причастие завършва на -л и се образува от глагол: врежа – врязал.