Как се пише: взаимен или взаймен?

Правилно е да се пише взаимен, също и взаимна, взаимно, взаимни.

Трудностите поставиха на изпитание взаимното им доверие.
Това е сигнал за всички държави членки, че НАТО държи на чл. 5, който съдържа клауза за взаимна защита.