Как се пише: взаимноприемлив, взаимно-приемлив или взаимно приемлив?

 • Правилно е да се пише слято – взаимноприемлив, също и взаимноприемлива, взаимноприемливо, взаимноприемливи.
   
  Кредитите се предоставят в национална или чуждестранна валута, при взаимноприемливи условия, отчитащи интересите на клиента.
  Медиаторът само подпомага страните по спора да постигнат взаимноприемливо споразумение.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим