Как се пише: взаимодействие, взаймодействие или взаимодеиствие?

Правилно е да се пише взаимодействие, мн.ч. взаимодействия.

Взаимодействието с аудиторията е от ключово значение за успешната презентация.
Изпращането на прессъобщение до медиите далеч не изчерпва взаимодействието с тях.
Теоретичната механика е наука, разглеждаща механичните движения и взаимодействия между идеални твърди тела.