Как се пише: яркожълт, ярко-жълт или ярко жълт?

  • Правилно е да се пише слято – яркожълт, също и яркожълта, яркожълто, яркожълти.
     
    Рапицата е растение с яркожълти цветове, което се отглежда масово по света.
    Тази чанта си я купи майка ми, но тя реши, че яркожълтото не е нейният цвят, и ми я подари.

  • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
     
    яркочервен, тъмносив, маслиненокафяв, мастиленосин, бледорозов, вечнозелен