Как се пише: яркостта или яркоста?

Правилно е да се пише с двойно тяркостта (яркост + определ. член та).

От известно време наблюдавам много дразнеща промяна на яркостта на монитора.
Открита е връзка между яркостта на звездите – бели джуджета, и тяхната възраст.