Как се пише: юрисконсултски, юристконсултски или юрисконсулски?

Правописът на това прилагателно име не е нормиран, но е правилно да се пише юрисконсултски, също и юрисконсултска, юрисконсултско. Думата е образувана от юрисконсулт и наставка -ски.

Юрисконсултската дейност е свързана с правната защита и съдействие, както и с осъществяването на процесуално представителство на административния орган.
Не е за подценяване и другото изменение в ГПК, което се отнася за максималните размери на юрисконсултските възнаграждения.