Как се пише: юрист или юрис?

Правилно е да се пише юрист. Проверка на правописа се прави с такава форма на думата, в която след съмнителната съгласна стои гласна: юрист/юрис – юристи, юристът, има т, следователно се пише юрист. Но: ужаст/ужас – ужаси, ужасът, няма т, следователно се пише ужас.

Думата е заета чрез руски или немски от средновековнолатински – iurista.

Димитър Греков е виден юрист и главно действащо лице на българската политическа сцена след Освобождението.
Като действащ юрист Емануил Йорданов коментира, че в последния вариант на готвената съдебна реформа няма никаква изненада.