Как се пише: закъдето или за където?

Правилно е да се пише слято – закъдето.

Ако времето продължава да е благоприятно, скоро ще стигнем там, закъдето сме се запътили.
Не можеше да тръгне без компания закъдето и да е.