Как се пише: законоустановен, законо установен, законноустановен или законно установен?

 • Правилно е да се пише слято и с едно нзаконоустановен, също и законоустановена, законоустановено, законоустановени.
   
  Страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време).
  Има законоустановен срок за издаване на фактурата, който е обвързан с данъчното събитие – до 3 дни.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство (закон-о-установен – установен със закон). Други примери:
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ