Как се пише: залъци или залци?

Правилно е да се пише залъци – форма за мн.ч. на залък. Преди 2002 г. формите залъци и залци бяха дублетни, но сега правилен е само първият вариант.

В повечето съществителни имена с наставка -ък гласната ъ се запазва във формите за мн.ч.: данък – данъци; пламък – пламъци; петък – петъци.

Филиите се нареждат в тавичката, а празните места се запълват със залъци.
Кучето гълташе залъците със завидна охота и леко поклащаше опашка.