Как се пише съкратено заместник-кмет: зам.-кмет или зам. кмет?

Правилно е да се пише зам.-кмет, мн.ч. зам.-кметове. Когато се съкращават сложни съществителни имена, които се пишат полуслято, дефисът (малкото тире) се запазва: заместник-председател > зам.-председател; генерал-лейтенант > ген.-лейтенант, началник-управление > нач.-управление.

Все още е рано да говорим за екопаркове и завод за преработване на отпадъци на територията на общината, заяви зам.-кметът.
Общинският кмет Богомил Георгиев е назначил двама зам.-кметове.