Как се пише: заместник главен директор или заместник-главен директор?

Правилно е да се пише заместник главен директор. Когато пред словосъчетание се добави съществително име, то се пише отделно: главен директор > заместник главен директор; главен счетоводител > помощник главен счетоводител.

Заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова и заместник главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева връчиха договорите на бенефициерите.
През периода 1963 – 1982 г. Стефан Тихчев работи в БТА, като е бил кореспондент на Агенцията в Москва и неин заместник главен директор.