Къде се пише запетая при макар че?

Макар че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното.

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при макар че, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с макар че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Цигулката, макар че има по-древен произход, придобива днешния си вид в Италия през ХVI век.
  Химичният елемент айнщайний е наречен на Айнщайн, макар че няма нищо общо с него.
  Макар че кацнах на летището преди няколко часа, вече успях да разгледам центъра на Варшава.

   
  1.2. Когато непосредствено пред макар че има многосричен съюз, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Нарекох прочетеното от мен текст, понеже, макар че аз самият съм преподавал журналистика, така и не можах да определя жанра на публикацията.
  Досега никой не е писал по темата във форума, затова, макар че не съм много вещ, започвам аз.

 2. Когато непосредствено пред макар че има едносричен съюз (и, а, но, че), между двата съюза НЕ се поставя запетая.
   
  Хотелът е много уютен и макар че няма безжичен интернет, ще направим резервация.