Къде се пише запетая при макар че?

Макар че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното.

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при макар че, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с макар че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Цигулката, макар че има по-древен произход, придобива днешния си вид в Италия през ХVI век.
  Химичният елемент айнщайний е наречен на Айнщайн, макар че няма нищо общо с него.
  Макар че кацнах на летището преди няколко часа, вече успях да разгледам центъра на Варшава.

   
  1. 2. Когато непосредствено пред макар че има многосричен съюз, въвеждащ друго просто изречение, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Нарекох прочетеното от мен текст, понеже, макар че аз самият съм преподавал журналистика, така и не можах да определя жанра на публикацията.
  Досега никой не е писал по темата във форума, затова, макар че не съм много вещ, започвам аз.

 2. Пред макар че НЕ се пише запетая, ако непосредствено пред съюза има неударен едносричен съюз и двата въвеждат различни прости изречения.
   
  Хотелът е много уютен и макар че няма безжичен интернет, ще направим резервация.

Източници

 • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 78, т. 86; с. 79, т. 87; с. 83, т. 93, 93.1.
 • Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 3. С., БАН, 1983, с. 403.

Публикувано на

Категория: Запетая, Препинателни знаци

Етикети: ,