Как се пише: заподозрени или заподозряни?

Правилно е да се пише заподозрени.

Върховната народна прокуратура на Китай разпореди да бъдат арестувани общо 324 заподозрени в незаконна търговия с ваксини.
Един от заподозрените за убийството на журналиста Джамал Хашоги е загинал в катастрофа в саудитската столица Рияд.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В заподозрени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: заподозрян (но заподозреният, заподозрения!), заподозряна, заподозряно.

Двата гола за „Реал“ вкара обичайният заподозрян Кристиано Роналдо.
Заподозреният за кражбата е задържан за 24 часа.