Как се пише: заприходяване или заприхождаване?

Правилно е да се пише заприходяване.

Бракувани са стоки на стойност 35 966,50 лв., за които липсват документи за заприходяване.
Зареждането на гориво и заприходяването на консумативи се отчитат с въвеждането на съответните фактури, стокови разписки и други документи.