Как се пише: защитавам или защищавам?

Правилно е да се пише защитавам. Преди 2002 г. формите защитавам и защищавам бяха дублетни, но сега правилен е само първият вариант.

Ние съзнаваме своята отговорност да защитаваме вашите лични данни.
Адвокатът е длъжен да съветва и защитава клиента си компетентно, грижливо, добросъвестно и своевременно.