Как се пише: затова или за това?

 1. Когато представлява наречие или съюз и се употребява със значение ’поради тази причина, ето защо’, се изписва слято – затова.
   
  Моят зъболекар е страхотен специалист. Затова не се притеснявам, когато машинката забръмчи.
  Том не разбираше от италианска кухня, затова реши да не рискува със спагетите.

 2. Слято се изписва затова и в сложния съюз затова че, който е равнозначен на защото, понеже.
   
  Купуваме продукти не защото имаме реална нужда от тях, а затова че се поддаваме на рекламата.

 3. Когато представлява съчетание от предлог и местоимение, се пише разделно – за това.
   
  Тази статия е точно за това, което е написано в нейното заглавие.
  От доста време изглеждаш притеснена. Ако искаш, да поговорим за това.
  Има ли научни доказателства за това, че технологията наистина е опасна?