Как се пише: завоалирам или завуалирам?

Правилно е да се пише завоалирам.

Основно изискване към участниците в тези разговори е да споделят свои убеждения, а не да ги завоалират зад авторитети или общи фрази.
Президентът се опита да успокои обществеността, като завоалира истината.