Как се пише: златистожълт, златисто-жълт или златисто жълт?

 • Правилно е да се пише слято – златистожълт, също и златистожълта, златистожълто, златистожълти.
   
  Гърбът на трипръстия кълвач е светъл, с напречни черни ивици, а предната част на темето е златистожълта, с малки черни перца.
  Златистожълтото е цветът, който свързваме със слънцето и дневната светлина.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  яркочервен, тъмносив, маслиненокафяв, мастиленосин, бледорозов, вечнозелен