Как се пише: абсциса или абциса?

Правилно е да се пише абсциса. Думата е заета от новолатински – abscissa.

Абсцисата се определя от абсцисната ос, която е хоризонтално разположената права в правоъгълната координатна система.
Всички точки от правата MN имат абсциса 3.