Как се пише: административнонаказателен или административно-наказателен?

Това прилагателно име се пише слято – административнонаказателен, също и административнонаказателна, административнонаказателно, административнонаказателни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – административно наказание.

Административнонаказателната компетентност се урежда със Закона за митниците и е недопустимо тя да бъде разширявана.
По Закона за опазване на околната среда ще бъдат предприети административнонаказателни мерки срещу възложителя на строежа.