Как се пише: аклиматизирам (се) или климатизирам (се)?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Глаголът аклиматизирам (се) означава ’приспособявам (се) към нови климатични или други условия за живот’. Думата е заета от немски – akklimatisieren.
   
  Алексис Санчес, новото попълнение на „Манчестър Юнайтед“, призна, че трудно се аклиматизира в новия си отбор.
  През 1905 г. Карл Антон Ларсен пренася на остров Грютвикен северни елени и ги аклиматизира.

 2. Глаголът климатизирам означава ’регулирам състоянието на въздуха в затворено помещение’.
   
  Всички обществени превозни средства в града са климатизирани и предлагат комфортно пътуване.
  В момента се изгражда електрическото захранване на машината, която ще климатизира спортната зала.