Как се пише: амперметър или ампермер?

Правилно е да се пише амперметър, мн.ч. амперметри.

Силата на тока се измерва с амперметър, а напрежението – с волтметър.
Индукционните и детекторните амперметри се използват за измерване на силата на променлив ток.