Как се пише: апсида или абсида?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. В езиковата практика се предпочита апсида. Думата е заета чрез френски (abside) от гръцки (ἀψίς, -ῖδος).

Апсидата/Абсидата е полукръгла, а пред нея, в средата на олтарното пространство, има каменна олтарна маса.
Най-пластична е източната стена на храма, където са оформени две петстенни апсиди/абсиди.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 147, 159.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 19.

Публикувано на

Категория: Дублети, Правопис, Чужди думи

Етикети: ,